Văn phòng HĐND&UBND


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Nam Tư
Ông Nguyễn Nam Tư

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND

2 Nguyễn Thanh Trình
Ông Nguyễn Thanh Trình

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

3 Trần Xuân Thắng
Ông Trần Xuân Thắng

Chức vụ: Chuyên viên CNTT

4 Nguyễn Thị Kim  Hoanh
Bà Nguyễn Thị Kim Hoanh

Chức vụ: Chuyên viên

5 Phan Hành  Sang
Ông Phan Hành Sang

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

6 Phạm Quang  Lực
Ông Phạm Quang Lực

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

7 Võ Lâm Sơn
Ông Võ Lâm Sơn

Chức vụ: Bảo vệ

8 Trần Thị  Loan
Ông Trần Thị Loan

Chức vụ: Nhân viên

9 Phan Nhật Kỳ
Ông Phan Nhật Kỳ

Chức vụ: Chuyên viên Y tế

10 Ngô Thị Hằng Ny
Ông Ngô Thị Hằng Ny

Chức vụ: Chuyên viên

11 Lê Ngọc Đức
Ông Lê Ngọc Đức

Chức vụ: Kế toán