TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
161 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch UBND xã

162 Lê Văn Phương
Ông Lê Văn Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

163 Phan Thị Kim Lộc
Bà Phan Thị Kim Lộc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

164 Đỗ Hồng Thành
Ông Đỗ Hồng Thành

Chức vụ: Nông nghiệp – Nông thôn mới

165 Phan Đình Hiếu
Ông Phan Đình Hiếu

Chức vụ: CHT BCH Quân sự xã

166 Đỗ Duy Hoàng
Ông Đỗ Duy Hoàng

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

167 Đỗ Hoàng Tráng
Ông Đỗ Hoàng Tráng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

168 Hà Văn Chinh
Ông Hà Văn Chinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

169 Đỗ Thị Hạnh
Ông Đỗ Thị Hạnh

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

170 Nguyễn Thị Chín
Bà Nguyễn Thị Chín

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

171 Đỗ Thị Thảo
Bà Đỗ Thị Thảo

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

172 Hà Văn Danh
Ông Hà Văn Danh

Chức vụ: Văn hóa - Thông tin

173 Nguyễn Vũ Ý Nhi
Bà Nguyễn Vũ Ý Nhi

Chức vụ: Tài chính - kế toán

174 Nguyễn Văn Cường
Ông Nguyễn Văn Cường

Chức vụ: Địa chính - xây dựng, môi trường

175 Nguyễn Thị Cam Ly
Bà Nguyễn Thị Cam Ly

Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy

176 Nguyễn Thị Diễm Hương
Bà Nguyễn Thị Diễm Hương

Chức vụ: Địa Chính Xây dựng, Nông nghiệp

177 Nguyễn Thị Đức Thảo
Bà Nguyễn Thị Đức Thảo

Chức vụ: Văn Phòng thống kê - NV – TĐ- DT- TG

178 Phan Cảnh Tuân
Bà Phan Cảnh Tuân

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

179 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra

180 Võ Thị Thu Hiền
Bà Võ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra