TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
121 Nguyễn Thị Kim Cúc
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

122 Huỳnh Tiến Sỹ
Ông Huỳnh Tiến Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

123 Nguyễn Thị Minh Hà
Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

124 Đỗ Văn Nhựt
Ông Đỗ Văn Nhựt

Chức vụ: Công chức VP-TK

125 Bùi Văn Chiến
Ông Bùi Văn Chiến

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

126 Hồ Thanh Thủy
Ông Hồ Thanh Thủy

Chức vụ: PCT HĐND xã

127 Hà Kim Anh
Ông Hà Kim Anh

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

128 Trần Thị Ngọc Tuyết
Bà Trần Thị Ngọc Tuyết

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

129 Nguyễn Thị Tình
Bà Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

130 Nguyễn Văn Thành Thông
Ông Nguyễn Văn Thành Thông

Chức vụ: PCT Hội CCB

131 Trương Thị Tuyết
Ông Trương Thị Tuyết

Chức vụ: Công chức VP-TK

132 Huỳnh Thị Kim Ánh
Bà Huỳnh Thị Kim Ánh

Chức vụ: Tài chính - kế toán

133 Phạm Phú Thanh
Ông Phạm Phú Thanh

Chức vụ: Địa chính - xây dựng

134 Nguyễn Thị Kiều Loan
Bà Nguyễn Thị Kiều Loan

Chức vụ: Tuyên giáo - Dân vận

135 Nguyễn Phước Nghĩa
Bà Nguyễn Phước Nghĩa

Chức vụ: Công chức ĐC-XD

136 Nguyễn Thị Phương Lan
Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: PBT Đảng ủy xã

137 Nguyễn Văn Lanh
Ông Nguyễn Văn Lanh

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

138 Đỗ Trường Thương
Ông Đỗ Trường Thương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

139 Nguyễn Tám
Ông Nguyễn Tám

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

140 Lê Hữu Yến
Ông Lê Hữu Yến

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã