TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
101 Lê Thị Nở
Bà Lê Thị Nở

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

102 Lưu Ngọc Chung
Ông Lưu Ngọc Chung

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

103 Lưu Ngọc Chín
Ông Lưu Ngọc Chín

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

104 Nguyễn Thị Bích Hiệp
Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

105 Nguyễn Văn Sơn
Ông Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

106 Trần Thị Hòa
Bà Trần Thị Hòa

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

107 Nguyễn Thị Thùy Trinh
Bà Nguyễn Thị Thùy Trinh

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội

108 Nguyễn Bá Đông
Ông Nguyễn Bá Đông

Chức vụ: Văn hóa - Thông tin

109 Nguyễn Thanh Sơn
Ông Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ: Tài chính - kế toán

110 Ngô Thị Bích Trâm
Bà Ngô Thị Bích Trâm

Chức vụ: Tài chính - kế toán

111 Hồ Thị Thanh Huệ
Bà Hồ Thị Thanh Huệ

Chức vụ: Gia đình và Trẻ em

112 Nguyễn Thị Thanh
Bà Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

113 Nguyễn Thành Quốc
Ông Nguyễn Thành Quốc

Chức vụ: Văn phòng - Thống kê

114 Hồ Đức Khanh
Ông Hồ Đức Khanh

Chức vụ: Địa chính - Môi trường

115 Phan Kim Hải Triều
Bà Phan Kim Hải Triều

Chức vụ: Cán bộ Nông thôn mới

116 UBND xã Quế Lộc
Ông UBND xã Quế Lộc

Chức vụ: Điện thoại cố định

117 Hồ Chánh Lập
Ông Hồ Chánh Lập

Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch HĐND xã

118 Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

119 Nguyễn Văn Tiến
Ông Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ: CT. Hội Nông dân

120 Nguyễn Phước Thuận
Ông Nguyễn Phước Thuận

Chức vụ: Văn hóa - Xã hội