TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
361 Nguyễn Văn Hoà
Ông Nguyễn Văn Hoà

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

362 Trần Văn Đoàn
Ông Trần Văn Đoàn

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn - Thành viên

363 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: UVBTVHU, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung - Tổ trưởng

364 Lê Đức Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

365 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

366 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

367 Võ Thị Hậu
Ông Võ Thị Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phước - Tổ phó

368 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTVHU - Chủ nhiệm UBKTHU - Tổ trưởng

369 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm - Tổ phó

370 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng

371 Nguyễn Ngọc Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

372 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: UVBTVHU - Trưởng Công an huyện Nông Sơn

373 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện

374 Phạm Phú  Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: UVTBV HU, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

375 Nguyễn Khánh Hiền
Bà Nguyễn Khánh Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

376 Mai Văn Dưỡng
Ông Mai Văn Dưỡng

Chức vụ: Phó Giám đốc (Phụ trách)

377 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT HU

378 Nguyễn Thị Hoè
Bà Nguyễn Thị Hoè

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT HU

379 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức

380 Lê Đức  Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Phó Trưởng ban