TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
341 Đặng Việt Hải
Ông Đặng Việt Hải
342 Nguyễn Ngọc  Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Chánh Thanh tra

343 Lê Thanh  Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm

344 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT

345 Đặng Ngọc Thập
Ông Đặng Ngọc Thập

Chức vụ: Trung tâm Y tế

346 Phan Thanh Tịnh
Ông Phan Thanh Tịnh
347 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quế Lộc

348 Đặng Thị  Yến
Ông Đặng Thị Yến

Chức vụ: Chuyên viên Phòng GD&ĐT

349 Lê Văn Đáng
Ông Lê Văn Đáng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

350 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chức vụ: UVBTV HU - PCT UBND huyện - Tổ trưởng

351 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

352 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: HUV - Trưởng phòng LĐ-TB&XH

353 Đặng Xuân Sang
Ông Đặng Xuân Sang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

354 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: HUV, Chính trị viên BCH QS huyện

355 Phạm Phú Thuỷ
Ông Phạm Phú Thuỷ

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng Ban dân vân, CT UBMTTQVN huyện - Tổ trưởng

356 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội nông dân

357 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện uỷ

358 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Sơn Viên, Tổ phó

359 Nguyễn Thu Hiền
Bà Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Công chức xã Quế Trung, thành viên

360 Nguyễn Thị Phương Lan
Ông Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã Quế Trung, Tổ phó