TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
321 Lê Văn Đáng
Ông Lê Văn Đáng

Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH

322 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

323 Nguyễn Đình Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ

324 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện

325 Đặng Xuân Sang
Ông Đặng Xuân Sang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

326 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

327 Võ Thị Hậu
Ông Võ Thị Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phước

328 Lê Đức Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

329 Nguyễn Văn Hai
Ông Nguyễn Văn Hai

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH

330 Nguyễn Hồng Danh
Ông Nguyễn Hồng Danh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phước Ninh

331 Trà Tiến Tài
Ông Trà Tiến Tài

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Pháp chế

332 Trần Minh Khoa
Ông Trần Minh Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế

333 Bùi Xuân  Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTV - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

334 Nguyễn Thanh  Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT

335 Trần Phước Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện

336 Mai Văn  Bảy
Ông Mai Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

337 Nguyễn Văn  Dư
Ông Nguyễn Văn Dư

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học

338 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện

339 Trần Kim Đắc
Ông Trần Kim Đắc

Chức vụ: Chủ tịch Hội Từ thiện

340 Trần Thị Thu  Hà
Bà Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH