TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
301 Nguyễn Thị Phương Lan
Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Quế Trung

302 Nguyễn Văn Hoà
Ông Nguyễn Văn Hoà

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

303 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: Chính trị viên - BCH Quân sự huyện

304 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: HUV, Trưởng Công an huyện

305 Võ Thị Hậu
Bà Võ Thị Hậu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phước

306 Đỗ Tiến Trọng
Ông Đỗ Tiến Trọng

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Sơn viên

307 Đỗ Đức Huynh
Ông Đỗ Đức Huynh

Chức vụ: UBVTVHU, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Trung

308 Nguyễn Thị Thu  Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

309 Tào Thị Tố Điểm
Bà Tào Thị Tố Điểm

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

310 Phạm Phú Thủy
Ông Phạm Phú Thủy

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

311 Ngô Văn Sỹ
Ông Ngô Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện

312 Bùi Xuân Trung
Ông Bùi Xuân Trung

Chức vụ: UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

313 Nguyễn Chí Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

314 Trần Thiện Thắng
Ông Trần Thiện Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT

315 Trần Phước  Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện

316 Trần Văn Đoàn
Ông Trần Văn Đoàn

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

317 Phan Thị Ngọc Dung
Bà Phan Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện

318 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân huyện

319 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm

320 Đào Quang Lai
Ông Đào Quang Lai

Chức vụ: Chánh VP Huyện ủy