TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
261 Trần Hữu Tuấn
Ông Trần Hữu Tuấn

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng GD&ĐT huyện

262 Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Ngọc

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện

263 Đỗ Đình Hà
Ông Đỗ Đình Hà

Chức vụ: HUV, Bí Thư xã Ninh Phước

264 Nguyễn Ngọc Hiền
Ông Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: HUV, Chánh Thanh tra huyện

265 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: HUV, Trưởng Công an huyện

266 Phan  Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện

267 Hồ Thị Hoàng Nga
Bà Hồ Thị Hoàng Nga

Chức vụ: HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

268 Lê Đức Thịnh
Ông Lê Đức Thịnh

Chức vụ: HUV, Phó Trưởng BTC Huyện uỷ

269 Dương Văn  Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: HUV, CHT BCH Quân sự huyện Nông Sơn

270 Ngô Hồng  Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: HUV, Chính trị viên BCH Quân sự huyện

271 Phạm Công  Chức
Ông Phạm Công Chức

Chức vụ: HUV, Phó trưởng Công an huyện

272 Phan Thanh Hiền
Ông Phan Thanh Hiền

Chức vụ: HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT HU

273 Nguyễn Ngọc Tam
Ông Nguyễn Ngọc Tam

Chức vụ: HUV, Chánh án TAND huyện

274 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Quế Lâm

275 Trần Hải Lý
Ông Trần Hải Lý

Chức vụ: PCT Hội Nông dân

276 Nguyễn Văn Nghi
Ông Nguyễn Văn Nghi

Chức vụ: HUV

277 Võ Xuân Tuấn
Ông Võ Xuân Tuấn

Chức vụ: HUV

278 Nguyễn Đình  Tuấn
Ông Nguyễn Đình Tuấn

Chức vụ: HUV, Bí thư ĐU xã Quế Lộc

279 Quảng Văn Ngọc
Ông Quảng Văn Ngọc

Chức vụ: Bí thư

280 Nguyễn Văn Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Phó Bí thư TT.HU, Chủ tịch UBND huyện