TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
181 Nguyễn Quang  Hiền
Ông Nguyễn Quang Hiền

Chức vụ: Phó Giám đốc

182 Nguyễn Tấn Lạc
Ông Nguyễn Tấn Lạc

Chức vụ: Giám đốc

183 Nguyễn Nam Tư
Ông Nguyễn Nam Tư

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND

184 Nguyễn Thanh Trình
Ông Nguyễn Thanh Trình

Chức vụ: Phó Chánh VP HĐND&UBND

185 Trần Xuân Thắng
Ông Trần Xuân Thắng

Chức vụ: Chuyên viên CNTT

186 Nguyễn Thị Kim  Hoanh
Bà Nguyễn Thị Kim Hoanh

Chức vụ: Chuyên viên

187 Phan Hành  Sang
Ông Phan Hành Sang

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

188 Phạm Quang  Lực
Ông Phạm Quang Lực

Chức vụ: Nhân viên Lái xe

189 Võ Lâm Sơn
Ông Võ Lâm Sơn

Chức vụ: Bảo vệ

190 Trần Thị  Loan
Ông Trần Thị Loan

Chức vụ: Nhân viên

191 Phan Nhật Kỳ
Ông Phan Nhật Kỳ

Chức vụ: Chuyên viên Y tế

192 Ngô Thị Hằng Ny
Ông Ngô Thị Hằng Ny

Chức vụ: Chuyên viên

193 Lê Ngọc Đức
Ông Lê Ngọc Đức

Chức vụ: Kế toán

194 Phạm Phú Thuỷ
Ông Phạm Phú Thuỷ

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

195 Trần Văn Đoàn
Ông Trần Văn Đoàn

Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

196 Trần Phước  Ân
Ông Trần Phước Ân

Chức vụ: Chủ tịch

197 Nguyễn Văn  Hòa
Ông Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch UBND huyện

198 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: UVBTV-Phó Chủ tịch UBND huyện

199 Nguyễn Chí  Tùng
Ông Nguyễn Chí Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

200 Phan Đường
Ông Phan Đường

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên