TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Quang Trung
Ông Phan Quang Trung

Chức vụ: Giám đốc BQL Dự án ĐTXH&PTQĐ

2 Võ Duy  Đào
Ông Võ Duy Đào

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

4 Lê Anh Tiến
Ông Lê Anh Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

5 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: CHT CQ QS huyện

6 Trần Đình  Đông
Ông Trần Đình Đông

Chức vụ: PCHT-TMT CQ QS huyện

7 Nguyễn Xuân  Châu
Ông Nguyễn Xuân Châu

Chức vụ: PCHT-ĐV CQ QS huyện

8 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: Chính trị viên BCH QS

9 Trương Xuân Phúc
Ông Trương Xuân Phúc

Chức vụ: Chính trị viên phó

10 BCH Quân sự huyện
Ông BCH Quân sự huyện

Chức vụ: Trực ban Tác chiến

11 Trần Tám
Ông Trần Tám

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - ĐVTQ

12 Đặng Thành Nam
Ông Đặng Thành Nam

Chức vụ: Chính trị viên phó kiêm CNCT

13 Lương Văn  Bá
Ông Lương Văn Bá

Chức vụ: Phó Chủ tịch

14 Nguyễn Xuân Hồng
Ông Nguyễn Xuân Hồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội CTĐ

15 Đỗ Đình Hà
Ông Đỗ Đình Hà

Chức vụ: BT Đảng uỷ -CT UBND

16 Lê Quốc  Sỹ
Ông Lê Quốc Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ xã

17 Võ Thị  Hậu
Bà Võ Thị Hậu

Chức vụ: ĐUV - PCT UBND xã

18 UBND xã Quế Ninh
Ông UBND xã Quế Ninh

Chức vụ: Điện thoại cố định

19 Lê Anh  Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: PCT UBND xã

20 Nguyễn Tiến  Phi
Ông Nguyễn Tiến Phi

Chức vụ: CC. TP-HT