Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2021

Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2021

08/10/2021 | 02:21 PM
Ngày 8.10, LĐLĐ huyện Nông Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2021 cho Ủy viên BCH, UBKT Liên đoàn Lao động huyện. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra CĐCS, phụ trách văn phòng, phụ trách tài chính CĐCS, phụ trách công tác nữ công.