Đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, đảm bảo cung cấp điện huyện nông sơn

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, đảm bảo cung cấp điện huyện nông sơn

25/02/2022 | 03:30 PM
Việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương luôn được ngành điện quan tâm thực hiện. Song song với công tác bảo trì bảo dưỡng lưới điện, ngăn ngừa sự cố thì công tác đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện luôn được Công ty Điện lực Quảng Nam nói chung và Điện lực Quế Sơn thực hiện đồng bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn huyện Nông Sơn.