CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG HUYỆN NÔNG SƠN   VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG HUYỆN NÔNG SƠN VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

16/11/2021 | 10:33 AM
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến đời sống Nhân dân, đặc biệt vấn đề đói nghèo. Hồ Chủ tịch từng nhấn mạnh “Chúng ta giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”.
Hội đồng PHPBGDPL huyện tăng cường tổ chức các hoạt động nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)

Hội đồng PHPBGDPL huyện tăng cường tổ chức các hoạt động nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)

15/11/2021 | 03:05 PM
Nằm trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phòng Tư pháp huyện Nông Sơn (Cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện) phối hợp với UBND các xã đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền Pháp luật tại các xã, các thôn trên địa bàn huyện về các nội dung như: Luật bảo vệ môi trường; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, tuyên truyền gương người tốt việc trên địa bàn xã, huyện, thu hút hơn 1500 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự.