Nông Sơn hội nghị quán triệt, triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025

Nông Sơn hội nghị quán triệt, triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025

26/09/2023 | 02:34 PM
Sáng ngày 26/9, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Quảng Văn Ngọc – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị
Thanh niên Nông Sơn với chuyển đổi số

Thanh niên Nông Sơn với chuyển đổi số

03/10/2023 | 02:34 PM
Năm 2023, Trung ương Đoàn xác định chủ đề là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, theo đó các cấp bộ đoàn huyện Nông Sơn tiên phong tham gia quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Nông Sơn phát triển du lịch gắn với kinh tế vườn

Nông Sơn phát triển du lịch gắn với kinh tế vườn

03/10/2023 | 01:55 PM
Cùng với triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, huyện Nông Sơn tổ chức học tập kinh nghiệm từ các địa phương để phát huy mạnh tiềm năng về du lịch sinh thái gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.