Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Nông Sơn

Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Nông Sơn

08/04/2024 | 03:16 PM
Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Nông Sơn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, chính quyền góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuổi trẻ Nông Sơn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Tuổi trẻ Nông Sơn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

02/04/2024 | 10:53 AM
Cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ đoàn - hội toàn huyện triển khai chủ đề “Thanh niên Nông Sơn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2024.
Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 02/2024/NĐ-CP

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 02/2024/NĐ-CP

03/04/2024 | 08:08 AM
Ngày 22/3/2024, Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 02/2024/NĐ-CP, ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).