Phước Ninh (Nông Sơn) phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Phước Ninh (Nông Sơn) phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

22/02/2024 | 09:03 AM
Sáng ngày 21/02, UBND xã Phước Ninh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và và hưởng ứng đề án “Trồng mới 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ.
Nông Sơn triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Nông Sơn triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

30/01/2024 | 03:06 PM
Sáng nay 29/01, UBND huyện Nông Sơn triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn chủ trì cuộc họp.