Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN NÔNG SƠN LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày đăng: 15:15 | 28/07 Lượt xem: 1006

Trong 3 ngày 26,27,28/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra. Tham dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Văn Thu - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Dự đại hội còn có 228 đại biểu đại diện cho 1.290 đảng viên của 45 tổ chức cơ sở đảng trên toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Nông Sơn đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng. Theo đó, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân đạt 247,7 tỷ đồng, tăng 33,95% so với năm 2015, chiếm 16,85% trong cơ cấu kinh tế của huyện; giá trị sản xuất công ngiệp, xây dựng ước đạt 950,8 tỷ đồng, tăng 114,68% so với năm 2015; giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 401,5 tỷ đồng, tăng 62,24% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2020 đạt 2.107 tỷ đồng, trong đó thu phát sinh kinh tế đạt 370 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm trên 7%.

Những năm qua, Nông Sơn chú trọng việc huy động, lồng nhiều nguồn vốn đầu tư để xây dựng để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy. Tổng vốn đầu tư được huy động cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 336,7 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện đạt 96 tiêu chí, bình quân 16 tiêu chí/xã; 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Quế Lộc, Quế Trung), dự kiến đến cuối năm 2020 xã Sơn Viên về đích nông thôn mới. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Nông Sơn giảm xuống còn 10,19%, bình quân giảm 11,1%/năm. Công tác quản lý, sử dụng đất, tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước đi vào nền nếp; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững.... Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện Nông Sơn kết nạp mới 222 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên lên 1.290 đồng chí, sinh hoạt tại 45 tổ chức cơ sở đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Nông Sơn đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm 85% trong cơ cấu kinh tế; nông nghiệp 15%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân từ 9-11%/năm, trong đó: tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 5-7%/năm, ngành công nghiệp-xây dựng tăng bình quân 9-11%/năm, thương mại-dịch vụ 11-13%/năm. Thu phát sinh kinh tế tăng từ 7-10%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 250 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 46 triệu đồng/năm; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn dưới 2%, 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% trường đạt chuẩn quốc gia, 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hằng năm, kết nạp 30 đảng viên, phấn đấu 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ...

Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; khai thác tốt tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội; phấn đấu đến năm 2025 huyện Nông Sơn cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng huyện có nền kinh tế phát triển bền vững, đẹp về văn hoá, phong phú về tinh thần, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng- an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xứng đáng huyện anh hùng thời kì đổi mới. Để hoàn thành mục tiêu đó, các cấp uỷ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể phải không ngừng nỗ lực phấn đấu để góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện phát triển nhanh hơn và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nông Sơn trong nhiệm kỳ qua với những thành quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng yêu cầu huyện cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế. Đó là, chưa khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế và du lịch; tốc độ xây dựng NTM còn chậm; quản lý nhà nước về các lĩnh vực còn yếu. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao và nguy cơ tái nghèo còn lớn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên còn yếu; một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu. Công tác vận động quần chúng có phần chưa hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Nông Sơn cần tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, liên kết với nhân dân xây dựng và nâng cao hiệu quả vùng sản xuất nguyên liệu; nhân rộng vùng sản xuất cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, giảm diện tích trồng keo. Bảo tồn giá trị thương hiệu vùng trồng cây ăn quả bản địa gắn với đặc trưng riêng của làng văn hóa Đại Bình, xây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với tiêu thụ các mặt hàng nông sản bản địa. Tập trung quyết liệt hơn nữa chương trình xây dựng NTM, huy động vai trò của chủ thể trong xây dựng NTM, chú trọng lồng ghép nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các hạng mục giao thông nông thôn, phục vụ xây dựng NTM. Phấn đấu xây dựng xã Sơn Viên trở thành thành xã NTM nâng cao, các xã còn lại đạt chuẩn NTM, đưa Nông Sơn đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025. Nông Sơn là địa bàn có vị trí chiến lược, có điều kiện liên kết với các trung tâm du lịch, các điểm du lịch Duy Xuyên, Hội An, tiếp nối với đường Trường Sơn Đông... Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền còn cần tập trung nâng cao trình độ dân trí, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Huy động nhiều nguồn lực để xóa nhà tạm cho người dân khó khăn, phấn đấu không còn nhà tạm... Huyện còn có nhiều địa danh, cảnh đẹp nổi tiếng, còn lưu giữ màu sắc lễ hội văn hóa, tâm linh. Vì vậy, huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần giàu lòng mến khách trong nhân dân. Đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh, có giải pháp cụ thể, quyết liệt, hấp dẫn hơn để xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng riêng, thu hút nhiều du khách đến với Nông Sơn. Đặc biệt, cần đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; tăng cường kiểm tra giám sát trong nội bộ Đảng. Củng cố, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, lấy sự phục vụ nhân dân làm thước đo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nông Sơn khóa XXV gồm 37 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu ông Thái Bình tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Hòa và ông Ngô Văn Sỹ giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy. Bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, thật sự là đại hội của sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn phát biểu bế mạc đại hội.
Đồng chí Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn phát biểu bế mạc đại hội.

Tác giả: Tâm Lê - Minh Thông - Thu Phương

Nguồn tin: Đài TT-TH Nông Sơn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)