Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

Nông Sơn hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở

Ngày đăng: 13:56 | 05/06 Lượt xem: 1015

Đến ngày 04/6/2020, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Huyện Nông Sơn đã hoàn thành đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tại các địa phương, đơn vị.

Đại hội điểm Đảng bộ xã Quế Lộc lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội điểm Đảng bộ xã Quế Lộc lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/HU, ngày 04/9/2019 và Kế hoạch số 135-KH/HU, ngày 02/10/2019 về tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung cụ thể. Giao cho Ban Tổ chức Huyện uỷ phối hợp với các Ban xây dựng Đảng hướng dẫn cấp ủy cơ sở về nội dung, hình thức, trình tự các bước tiến hành đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Quế Lộc và Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ tiếp theo diễn ra đúng kế hoạch.

Đồng chí Ngô Văn Sỹ-PBT Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới tại Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Than – điện Nông Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Ngô Văn Sỹ-PBT Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới tại Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Than – điện Nông Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Công tác tuyên truyền đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được đảm bảo. Báo cáo chính trị chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc góp ý dự thảo văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ huyện được các chi, đảng bộ tổ chức nghiên cứu thảo luận, đóng góp trước khi diễn ra đại hội và được cấp ủy tổng hợp báo cáo tại đại hội. Hầu hết đảng viên thống nhất và đánh giá cao về nội dung dự thảo văn kiện.

Đại hội Chi bộ Cơ quan MTTQ Việt Nam huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Chi bộ Cơ quan MTTQ Việt Nam huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, dân chủ và chặt chẽ. Công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Qua đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm vào Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cấp cơ sở đã bầu cử được 174 đồng chí vào cấp ủy cơ sở. Trong đó, cấp ủy đương nhiệm cơ cấu lại trúng cử là 133 đồng chí, tỷ lệ 76,4%; số cơ cấu lần đầu là 41 đồng chí, tỷ lệ 23,6%; nữ 30 đồng chí chiếm tỷ lệ 17,2%; độ tuổi dưới 35 tuổi là 18 đồng chí, tỷ lệ 10,3%; độ tuổi từ 35- dưới 40 tuổi là 53 đồng chí, tỷ lệ 30,4%; độ tuổi từ 40- dưới 50 là 76 đồng chí, tỷ lệ 43,6%; độ tuổi trên 50 tuổi là 27 đồng chí, tỷ lệ 15,5%.

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Ninh Phước, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ra mắt BCH Đảng bộ xã Ninh Phước, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp; sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện; tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tại các địa phương, đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để Nông Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả: Trung Kiên


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)