Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

Quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên

Ngày đăng: 10:51 | 25/10 Lượt xem: 11743

Ngày 25.10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. 

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Trung – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên còn được đồng chí Đỗ Đức Huynh – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

Lớp quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan đơn vị nâng cao nhận thức chính trị; củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Quang cảnh lớp quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII.
Quang cảnh lớp quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII.

Tác giả: Tâm Lê

Nguồn tin: Đài TT-TH Nông Sơn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)