Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35 cho cán bộ chủ chốt

Ngày đăng: 10:34 | 24/10 Lượt xem: 738

Ngày 24.10, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW và Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc... Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

Dịp này, Huyện ủy Nông Sơn tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.
Bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Tác giả: Tâm Lê

Nguồn tin: Đài TT-TH Nông Sơn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)