Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Nông Sơn quyết tâm tự đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị

Ngày đăng: 13:52 | 12/04 Lượt xem: 1064

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân nhằm củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong những ngày tháng này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp diễn ra sôi nổi. Với huyện Nông Sơn, chúng ta phấn khởi, ghi nhận những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng Đại hội ở các địa phương, đây là những biểu hiện sinh động của sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân đã tạo nên sức mạnh to lớn của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cùng với hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã không ngừng được củng cố về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng hiệu quả và thiết thực. Vị trí, vai trò của Mặt trận tiếp tục được khẳng định trong đời sống xã hội. Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền đi đôi với lắng nghe ý kiến của nhân dân; động viên Nhân dân đồng thuận với các chủ trương phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với đặc thù là một huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tập trung công tác xóa đói giảm nghèo, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nguồn “Quỹ Vì người nghèo” vận động trong 5 năm qua đạt trên 5,5 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho các hộ nghèo xây mới 223 nhà, sửa chữa 37 nhà, tặng 87 sổ tiết kiệm. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc các cấp xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua là thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tổ chức 76 cuộc giám sát, 109 diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an, cán bộ, công chức, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo cấp ủy; 359 cuộc giám sát phối hợp. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức giám sát 221 công trình, dự án trên địa bàn. Qua giám sát, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã phát hiện 41 vụ việc công trình có vi phạm; đã kịp thời kiến nghị, theo dõi việc giải quyết của chủ đầu tư, cơ bản các kiến nghị đều đã được chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công khắc phục nâng cao chất lượng các công trình để phục vụ lâu dài cho nhân dân, góp phần trong quản lý vốn, tài sản của Nhà nước, và các công trình, dự án đầu tư của cộng đồng, phòng chống tiêu cực… Với quyết tâm tự đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ đến, tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã các đại biểu đã tập trung thảo luận và thẳng thắn đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, Đại hội đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, dư luận nhân dân đôi lúc chưa kịp thời; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội có mặt còn mang tính hình thức, hạn chế… Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng bộ máy tổ chức Mặt trận vững mạnh, nhiệt huyết và có bản lĩnh để thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong Nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, công tác giảm nghèo, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường … Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động MTTQ cấp xã trong nhiệm kỳ mới cụ thể, thiết thực, hiệu quả, với những giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024. Tính đến ngày 22/3/2019, 100% xã trên địa bàn huyện Nông Sơn đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Công tác nhân sự và tiến trình, nội dung hội nghị được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, có 2/7 đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, 5/7 đồng chí Đảng ủy viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Tổng số Ủy viên Ủy ban 7/7 xã: 218 vị, trong đó: ngoài đảng: 66 vị, chiếm 30,27%; nữ: 60 vị chiếm 30%, tôn giáo: 15 vị, chiếm 6.8%; cơ cấu lại: 155 vị, chiếm 71%. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã được chuẩn bị chu đáo, diễn ra theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiêu chuẩn về nhân sự và đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực. Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các xã; đẩy mạnh các phong trào thi đua, đảm nhận mô hình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Truyền thanh – Truyền hình huyện xây dựng chuyên đề công tác tuyên truyền về Đại hội và phóng sự tư liệu công tác Mặt trận huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng tập trung xây dựng các văn kiện, công tác nhân sự và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra trong 02 ngày 08-09/5/2019 sắp tới.

.
.
.
.

Tác giả: Tuyết Hồng


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)