Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NÔNG SƠN MƯỜI NĂM ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN

Ngày đăng: 15:53 | 25/07 Lượt xem: 663

Năm 2018, huyện Nông Sơn tròn tuổi lên mười.

Qua mười năm xây dựng và phát triển, huyện Nông Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo của vùng đất thượng nguồn sông Thu Bồn đã thay đổi toàn diện: cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; kinh tế- xã hội không ngừng phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt…

Để có được thành quả quan trọng ấy, trong mười năm qua, với tư cách là một đoàn thể chính trị- xã hội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nông Sơn có thể tự hào vì đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong suốt chặng đường khó khăn, gian khổ đã qua và hơn thế, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện nhà.

Ngay từ thời điểm thành lập, LĐLĐ Nông Sơn đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của một tổ chức công đoàn- nhất là một tổ chức công đoàn cấp huyện còn rất non trẻ; cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế; công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa phát triển; kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nên lực lượng lao động đông đảo nhất vẫn là lao động nông nghiệp… Trên cơ sở đó, LĐLĐ Nông Sơn đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò tích cực của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng và phát triển huyện mới Nông Sơn.

LĐLĐ Nông Sơn đã tập trung xây dựng bộ máy tổ chức, định hướng và triển khai các hoạt động phong trào trong cán bộ, công chức, viên chức và lao động để nhanh chóng hòa nhập, đồng hành với hoạt động của chính quyền.

Về công tác tổ chức, năm 2008, LĐLĐ chỉ có 05 công đoàn cơ sở với 208 đoàn viên. Do xác định được đặc thù của Nông Sơn là công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa phát triển, nên LĐLĐ tập trung xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên trong khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp. Đến nay, LĐLĐ có 989 đoàn viên đang sinh hoạt tại 50 công đoàn cơ sở, tăng 45 công đoàn cơ sở và 781 đoàn viên so với thời gian mới thành lập. Hầu hết công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) đều công tác trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Đội ngũ CNVCLĐ thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nên đã từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Xác định bộ máy tổ chức đóng vai trò then chốt, quyết định hiệu quả hoạt động nên LĐLĐ chú trọng kiện toàn công tác tổ chức tại cơ quan LĐLĐ và các công đoàn cơ sở, đảm bảo theo quy định của Điều lệ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, LĐLĐ thực hiện đồng bộ các mặt công tác: xây dựng, kiểm tra, đánh giá, phân loại. Theo kết quả đánh giá, phân loại năm 2017, LĐLĐ Nông Sơn có 43/49 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, 06/49 công đoàn cơ sở đạt loại khá, không có công đoàn cơ sở trung bình, yếu kém.

Trong các chương trình công tác, LĐLĐ chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chương trình “Mái ấm công đoàn” đem lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ góp phần tạo nơi ở ổn định cho đoàn viên, giúp họ vượt lên hoàn cảnh khó khăn, yên tâm công tác mà quan trọng hơn là tạo được niềm tin của công chức, viên chức và lao động (CC-VC-LĐ). Sự quan tâm, sâu sát với hoàn cảnh của từng đoàn viên; sự hướng dẫn tận tình, chu đáo; tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong xét duyệt và sự hỗ trợ kịp thời, đáp ứng được nguyện vọng về nơi ở của đoàn viên,... chính là những điểm sáng nổi bật của chương trình công tác này. Từ năm 2015 đến nay, LĐLĐ huyện nhận hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh là 09 nhà với số tiền 340 triệu đồng.

Các phong trào, hoạt động của LĐLĐ thể hiện tính toàn diện, đa dạng, phong phú, ý nghĩa, hiệu quả thiết thực. LĐLĐ tổ chức phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là các phong trào: thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ “Trung thành- sáng tạo- tận tuỵ- gương mẫu” (nay gọi là cuộc vận động xây dựng người cán bộ “Trung thành- trách nhiệm- liêm chính- sáng tạo”); tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào: “Xanh, sạch, đẹp” gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá,... Bên cạnh đó, LĐLĐ phối hợp với chính quyền đồng cấp, các đoàn thể, cơ quan, ban ngành chức năng và đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao,... Thông qua các hoạt động, LĐLĐ đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của huyện nhà.

Trong quá trình hoạt động, LĐLĐ luôn đề cao phương châm hành động: Đổi mới, sáng tạo và không ngừng tìm tòi, học hỏi để tích cực đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Bởi, nếu không tích cực đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm thì không tạo được nét riêng, sự khác biệt và do đó, không thể nào tránh khỏi tình trạng trì trệ và chắc chắc sẽ bị tụt hậu. Nếu thực trạng đó xảy ra thì tổ chức công đoàn không những không thể hiện được vai trò đồng hành mà sẽ trở thành tổ chức của những người ăn theo, nói leo và do đó sẽ trở thành kẻ đeo bám, gây nên sức ì, gánh nặng cho bộ máy.

Nhận thức sâu sắc điều đó nên trong thời gian qua, LĐLĐ đã cố gắng tạo nên những nét mới, nét riêng trong hoạt động. Việc tổ chức Diễn đàn lắng nghe ý kiến của cán bộ công đoàn cơ sở là một hoạt động tiêu biểu đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong hoạt động công đoàn trên địa bàn. Đây là hoạt động không chỉ làm nổi bật vị trí, vai trò của LĐLĐ trong mối tương quan với chính quyền đồng cấp mà còn thể hiện được trách nhiệm, tình cảm của LĐLĐ với tổ chức công đoàn cấp dưới và toàn thể CC- VC- LĐ tại các công đoàn cơ sở. 
LĐLĐ Nông Sơn tổ chức Diễn đàn lắng nghe ý kiến của cán bộ công đoàn cơ sở
LĐLĐ Nông Sơn tổ chức Diễn đàn lắng nghe ý kiến của cán bộ công đoàn cơ sở

Vai trò đồng hành của LĐLĐ Nông Sơn luôn được thể hiện trong các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hưởng ứng và hướng đến hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc LĐLĐ Nông Sơn đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng để xây dựng Trường Mẫu giáo Quế Ninh với tổng kinh phí là 250.000.000 đồng ; tham gia và đóng vai trò tích cực trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; thành lập các Tổ công tác để tham gia xóa đói giảm nghèo nhằm giúp một số hộ nghèo ở các địa phương thoát nghèo, giảm nghèo bền vững; góp phần thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện… là những hoạt động thiết thực, sống động chứng tỏ LĐLĐ luôn là người trong cuộc, luôn là người đồng hành năng động, sáng tạo với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao; luôn kề vai sát cánh với chính quyền, các đoàn thể, ban ngành chức năng và nhân dân trong tất cả các hoạt động.

Đối với LĐLĐ huyện Nông Sơn, vai trò đồng hành còn được thể hiện ở chiều sâu thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện mang ý nhân văn sâu sắc đem lại nhiều niềm vui, nguồn động viên, sự an ủi đối với những đối tượng xã hội, người có công trên địa bàn huyện. Trong lĩnh vực này, LĐLĐ đã tạo được dấu ấn khi đã tổ chức, vận động các Công đoàn cơ sở nhận phụng dưỡng 06 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện; vận động Hội Từ thiện Tân Thành tỉnh Đồng Tháp trao tặng 200 suất quà cho bà con lao động nghèo tại các xã Phước Ninh, Quế Lộc. Ngay sau trận lũ lớn vào tháng 10/2017, lãnh đạo của LĐLĐ huyện đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên các hộ gia đình, các cơ sở giáo dục chịu nhiều thiệt hại tại các xã trên địa bàn huyện. Có thể khẳng định: đồng hành, cảm thông và chia sẻ chính là những hành động vừa thể hiện được vai trò, trách nhiệm, tình cảm gắn bó và trên hết là tấm lòng nhân ái, là nghĩa tình đối với đồng bào của LĐLĐ huyện Nông Sơn.

LĐLĐ huyện Nông Sơn đã vận động cán bộ- công chức- viên chức- lao động tham gia có hiệu quả các hoạt động chính trị- xã hội, các hoạt động mang tính thời sự, nóng bỏng được toàn xã hội quan tâm trong thời gian qua như: Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, tham gia đóng góp xây dựng Công trình tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Những hoạt động đó vừa góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ- công chức- viên chức- lao động về chủ quyền biển đảo, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vừa khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và ý thức trách nhiêm công dân trong mỗi cán bộ- công chức- viên chức- lao động trước vận mệnh của đất nước, dân tộc.

Những nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn chung của địa phương và những khó khăn nội tại của đơn vị, để đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động trong suốt mười năm qua của LĐLĐ Nông Sơn đã được Đảng bộ, chính quyền địa phương, Công đoàn cấp trên ghi nhận và  đánh giá cao: Nhiều năm liền được LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen, Cờ Thi đua xuất sắc Khối các huyện miền núi.

Những thành tích đạt được trong suốt mười năm qua chính là nguồn động viên, khích lệ rất lớn cho LĐLĐ huyện Nông Sơn. Nhưng quan trọng hơn là đã tiếp thêm sự tự tin cho những cán bộ làm công tác công đoàn trên địa bàn huyện: Tự tin vì đã định hướng đúng; tự tin vì đã hoạt động có hiệu quả; tự tin vì đã đồng hành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà; tự tin vì đã có sự đóng góp hiệu quả vào phong trào Công nhân viên chức lao động của huyện, của tỉnh.

Và đó chính là những điều kiện cần thiết, là nền tảng tạo nên sức bật mới, tạo nên nguồn lực quan trọng và mạnh mẽ để LĐLĐ tiếp tục tự tin đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Nông Sơn trên con đường đi tới tương lai, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.


Tác giả: Trần Phước Ân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nông Sơn

Nguồn tin: Trích từ tập san: "Nông Sơn - tự hào vững bước đi lên"


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)