Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Thông báo

Những điểm cần lưu ý trong việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Ngày đăng: 8:06 | 07/11 Lượt xem: 1654

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU, ngày 12/10/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/10/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 02-HD/HU về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện.

 

Bên cạnh những nội dung chính đã được nêu trong hướng dẫn, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cần lưu ý như sau:

 

1- Trước khi tiến hành đánh giá, phân loại CB, CC, VC, lãnh đạo cơ quan đơn vị phải báo cáo cấp trên về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

 

2- Cơ quan cấp trên có trách nhiệm nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho cấp dưới để làm cơ sở đánh giá, phân loại CB, CC, VC là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới. 

 

3- Trình tự CB, CC, VC trình bày báo cáo tự kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp: CB, CC, VC là lãnh đạo, quản lý báo cáo trước, CB, CC, VC không giữ chức vụ báo cáo sau.      

 

4- Biên bản cuộc họp phải thể hiện rõ nội dung kết quả biểu quyết đề xuất phân loại của từng CB, CC, VC và ý kiến tham gia của thành viên dự họp.    

 

5- Kết quả đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị không cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị.    

 

6- Kết quả đánh giá, phân loại CB, CC, VC phải được thông báo bằng văn bản cho CB, CC, VC sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá.

 

7- Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại:

 

  + Báo cáo tự kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác của CB, CC, VC.

 

  + Biên bản họp của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

 

  + Văn bản đề xuất đánh giá, phân loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

8- Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch đánh giá, phân loại CB, CC,VC và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá, phân loại CB, CC,VC trước, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên sau, hoàn thành trước ngày 10/11/2016.

Tác giả: Đào Quang Lai

Nguồn tin: Đào Quang Lai


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)