Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Đất và Người Nông Sơn

Phụ nữ Nông Sơn - 10 năm xây dựng phong trào hội

Ngày đăng: 14:35 | 14/08 Lượt xem: 809

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nông Sơn được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-LHPN, ngày 22/5/2008 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Nam. Khi mới thành lập, Hội LHPN huyện đã gặp nhiều khó khăn: chưa có trụ sở, phải mượn trường học để làm việc; trang thiết bị phục vụ công tác chưa đảm bảo; cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở thì thiếu và có đến hơn 2/3 số chị em còn mới mẻ, chưa trải qua công tác Hội, thậm chí có những chị vừa mới tốt nghiệp phổ thông trung học.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN huyện đã đề ra những chủ trương giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện nhà; tổ chức các phong trào hoạt động, nhằm đạt mục tiêu chính là giữ vững đơn vị xuất sắc và đem lại nhiều quyền lợi cho hội viên phụ nữ. Tất cả chị em trong BCH đoàn kết một lòng, với ý chí quyết tâm cao. Từ đó, mỗi cấp Hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống và nhu cầu, nguyện vọng của từng nhóm đối tượng phụ nữ để xác định các nội dung, giải pháp phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm.

Nhìn lại chặng đường 10 năm (2008-2018), chúng ta rất đỗi tự hào về sự trưởng thành và phát triển của Hội.

Hội LHPN huyện Nông Sơn luôn bám sát các nội dung, chương trình công tác của Hội, các nhiệm vụ chính trị của địa phương để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm theo từng năm công tác, xây dựng lộ trình cụ thể và quyết tâm thực hiện. Hội không ngừng nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo theo phương châm hướng về cơ sở; chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, cải tiến phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, thu hút tập hợp hội viên và thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo được sự chuyển biến rõ nét cho công tác Hội và phong trào phụ nữ, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, ngay những ngày đầu mới thành lập, Hội LHPN huyện đã tập trung củng cố kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Tại những nơi dân cư thưa thớt, cách trở hay những nơi chị em sống bằng nghề thương nghiệp không có điều kiện đến với tổ chức, Hội đã thành lập những chi, tổ mới phù hợp với điều kiện cuộc sống của mỗi chị em nên số chi, tổ hội ngày càng tăng và số chị em đến với tổ chức Hội ngày càng đông. Khi mới thành lập, Hội có 31 chi hội, 87 tổ và số hội viên ban đầu 3.912 người. Đến nay, Hội đã có 39 chi hội, 97 tổ và 6.359 hội viên. Hầu hết các chi, tổ hội đều được kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp, các hội viên mới kết nạp đều hăng hái thực hiện đúng Điều lệ Hội.

Bên cạnh đó, Hội chú trọng tập trung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó, tập trung làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng phụ nữ; chú trọng đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ, nhận thức, phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới; chú trọng các hoạt động hướng dẫn cho phụ nữ về kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái, thực hiện tốt vai trò người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người; chăm lo vun đắp cho tổ ấm gia đình và quan tâm đến cộng đồng, xã hội.

Công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, được ưu tiên hàng đầu trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội cũng như mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Vì vậy, ngay sau khi thành lập huyện, Hội đã khảo sát lại những hộ phụ nữ thực sự nghèo khó và phân tích nguyên nhân dẫn đến hộ phụ nữ nghèo. Đặc biệt, trước thực trạng tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao, nhiều hộ gia đình vẫn còn tư tưởng không muốn thoát nghèo nên các cấp hội đã tích cực vận động phụ nữ xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Qua đó, Hội đã khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo, sự năng động của phụ nữ.

Để giúp chị em có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên phụ nữ vay với nguồn vốn vay trên 57 tỷ đồng cho 1.759 lượt hội viên phụ nữ, trong đó có 782 lượt hộ nghèo. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng chú trọng vận động hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm như: vì phụ nữ nghèo, tín dụng tiết kiệm, góp vốn quay vòng tạo nguồn vốn giúp hội viên, phụ nữ tại các chi, tổ hội có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Kết quả, có hàng nghìn lượt phụ nữ được hỗ trợ giúp đỡ về ngày công, cây, con giống, đào tạo nghề miễn phí… Từ các hoạt động này, hằng năm có trên 50 phụ nữ nghèo được giúp thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2008 là 66,88% (năm 2008) xuống còn 18,04% (cuối năm 2017).

Bên cạnh nguồn vốn, Hội cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt,... thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Để tạo cho chị em có được điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, tùy theo điều kiện của mỗi địa phương, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp như câu lạc bộ (CLB) phụ nữ phát triển kinh tế ở Quế Lộc, Sơn Viên, Quế Lâm và Quế Trung, CLB phụ nữ tiểu thương tại chợ Thơm Quế Lộc. Ngoài ra còn có các mô hình khác để thu hút lao động nữ tại địa phương như: tổ nghề bánh tráng ở Quế Trung, tổ may mặc ở Quế Lộc, Phước Ninh, tổ hàn ở Quế Phước, tổ làm chổi đót, chổi kè ở Quế Lộc… Xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ vươn lên thoát nghèo, phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần khẳng định vai trò, vị thế, sự năng động của chị em phụ nữ huyện nhà trên chặng đường mới.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo cơ sở hội tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” được cụ thể hóa bằng các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với những việc làm, mô hình hoạt động thiết thực, cụ thể, phát huy được nội lực, tinh thần tự chủ và khả năng sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Qua thực tiễn triển khai, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” đã xuất hiện nhiều mô hình khá hiệu quả như: chi hội phụ nữ 3 sạch “Sạch nhà, sạch đường, rau sạch”; 01 chi hội phụ nữ thu gom rác thải độc hại; “01 không, 03 có”, “Sọt rác bên nhà”, “Một hố rác, một cây xanh”. Đây chính là động lực để các cấp hội tiếp tục đăng ký, đảm nhận triển khai thực hiện có hiệu quả một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện
Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Nông Sơn lần thứ III nhiệm kỳ 2016-2021

Hội chú trọng và nhiệt tình tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc,... Các hoạt động như  “Quỹ vì người nghèo”; “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; “Mái ấm tình thương”… đã trở thành những phong trào sâu rộng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và mang lại quyền lợi thiết thực cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ khi thành lập huyện đến nay, các cấp Hội đã xây dựng mới 24 nhà và sửa chữa 11 nhà mái ấm tình thương cho 35 phụ nữ nghèo với tổng số tiền 566 triệu đồng; trao 286 phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ neo đơn, tàn tật yếu thế với tổng số tiền 286 triệu đồng; trao tặng 486 suất quà với tổng trị giá gần 149 triệu đồng cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, tân binh lên đườn nhập ngũ, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các ngày lễ, tết, lúc khó khăn, ốm đau, hoạn nạn.

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp hội và hội viên phụ nữ trong toàn huyện, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện đề ra đều đạt và vượt. Hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ngày càng thu hút chị em tham gia, tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội, được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các ban ngành đánh giá cao.

Qua 10 năm hoạt động, Hội LHPN huyện Nông Sơn luôn được Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đánh giá là đơn vị xuất sắc, nhiều năm liền là đơn vị đứng nhất, nhì Khối thi đua 9 huyện miền núi, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Trung ương Hội tặng Bằng khen, được UBND tỉnh tặng Cờ, Bằng khen; được UBND huyện tặng nhiều Giấy khen; từ năm 2011 đến năm 2017 được UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

Các cấp hội có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 11 tập thể, 02 cá nhân được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 13 tập thể, 19 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen; 26 tập thể, 32 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen; 20 cá nhân đã được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội tặng kỷ niệm chương.

Những năm tới, huyện Nông Sơn có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà quyết tâm phấn đấu để xây dựng quê hương Nông Sơn ngày càng giàu đẹp.

Với niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương Nông Sơn anh hùng, với tinh thần yêu nước và quyết tâm phấn đấu vươn lên của các thế hệ phụ nữ, mỗi một cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, vươn lên nắm bắt thời cơ để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đưa Nông Sơn phát triển toàn diện và bền vững. 

Tác giả: Phan Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội LHPN huyện

Nguồn tin: Trích từ tập san: "Nông Sơn - tự hào vững bước đi lên"


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.








Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)