Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Đất và Người Nông Sơn

CHI CỤC THUẾ HUYỆN NÔNG SƠN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng: 7:46 | 13/08 Lượt xem: 817

Trải qua chặng đường hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Chi cục Thuế huyện Nông Sơn đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà.

Trụ sở làm việc của Chi cục Thuế huyện Nông Sơn
Trụ sở làm việc của Chi cục Thuế huyện Nông Sơn

Năm 2008, cùng với sự chia tách địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện mới Nông Sơn, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số: 1094/QĐ-BTC ngày 21-5-2008 về việc thành lập Chi cục Thuế huyện Nông Sơn. Đi vào hoạt động, đơn vị có biên chế ban đầu là 13 cán bộ, trụ sở làm việc tạm thời được bố trí tại Đội thuế liên xã Quế Trung- Quế Ninh- Quế Phước- Quế Lâm.

Nông Sơn ngày mới thành lập, hạ tầng giao thông thấp kém; kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, vất vả; việc kinh doanh phân tán, nhỏ lẻ nguồn thu không đáng kể. Trong bối cảnh đó, Chi cục Thuế huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ động viên của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, sự hỗ trợ tích cực của các ban ngành, cùng với tinh thần đồng tâm hiệp lực của toàn thể cán bộ, công chức và sự đồng thuận của người dân trong việc thực thi nghĩa vụ thuế. Nhờ vậy, khó khăn dần qua đi, thành quả đem lại tuy còn khiêm tốn nhưng đã được các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Nếu năm 2008, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 9,8 tỷ đồng, trong đó số thu do huyện quản lý chỉ đạt 2,2 tỷ đồng thì năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 81 tỷ đồng, huyện quản lý là 23 tỷ đồng tiền thuế và phí các loại, đạt 202% dự toán pháp lệnh, đạt 187% dự toán HĐND huyện giao, bằng 160% so với cùng kỳ năm trước; tăng hơn 10 lần so với năm 2008. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, ngoài việc tích cực triển khai thực hiện các luật thuế mới ban hành, tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế thì công tác tham mưu cho UBND huyện để chỉ đạo, điều hành quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn là công việc thường xuyên được đơn vị quan tâm chú trọng.

Đến nay cùng với sự thay đổi về cơ chế bộ máy của ngành đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, hiện nay đơn vị đã có 9 người có trình độ chuyên môn đại học, 01 trung cấp, 03 tốt nghiệp phổ thông cơ sở, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 01, trung cấp 02, sơ cấp 08 đồng chí. Năm 2017, Chi cục Thuế huyện tinh giản còn 03 đội gồm: Đội Tổng hợp- Nghiệp vụ, Đội Quản lý thuế và Đội Thuế liên xã. Hầu hết cán bộ có trình độ tin học, sử dụng máy tính thành thạo, đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ sự quan tâm của ngành thuế, chi cục được trang bị 11 máy vi tính, hệ thống máy vi tính được nối vào mạng của ngành thông qua hạ tầng truyền thông trong ngành Thuế cả nước, nên việc truyền nhận dữ liệu được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ tốt cho công tác quản lý thuế.

Nhìn lại chặng đường đã qua, càng tự hào hơn về những thành tích mà ngành thuế huyện nhà đã và đang đạt được. Với mục tiêu thực hiện tốt công tác quản lý thu thuế, Chi cục Thuế huyện đã thường xuyên đổi mới và cải tiến chương trình làm việc theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thi hành chính sách pháp luật về thuế như kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, miễn, giảm thuế đối với địa bàn miền núi… Đến nay, Chi cục Thuế đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức có khai thuế trên địa bàn thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử. Kết quả 100% doanh nghiệp trên địa bàn đang quản lý đạt cả 3 tiêu chí. Nhờ làm tốt thủ tục hành chính thuế, từng bước hoàn thiện các quy trình quản lý thuế theo chính sách mới. Từ năm 2008 đến nay, Chi cục Thuế huyện liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với số thu ngân sách tăng đều qua các năm, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng đã được chi bộ quan tâm đúng mức. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó chú trọng triển khai, thực hiện Nghị quyết của Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Cùng với đó, chi bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo đối với các hoạt động của đoàn thể, tạo điều kiện cho đoàn hội viên tham gia các phần việc đảm bảo an sinh xã hội như đóng góp quỹ bảo trợ xã hội, hưởng ứng tích cực các phong trào do Liên đoàn Lao động huyện phát động, tham gia hiến máu nhân đạo… Nhiều năm liền, Chi bộ Chi cục Thuế huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Qua các phong trào thi đua nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp ghi nhận và biểu dương khen thưởng. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các năm 2011-2013; năm 2009 và 2017 được Bộ Tài chính tặng bằng khen và nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua các cấp qua từng năm. Những kết quả mà ngành Thuế huyện Nông Sơn đã đạt được trong thời gian qua đã khích lệ tinh thần của tập thể cán bộ, công chức, động viên họ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thuế là khoản đóng góp của nhân dân cho nhà nước, thông qua các hoạt động đầu tư vào các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế, cơ sở hạ tầng xã hội của Nhà nước, quay trở lại phục vụ chính người dân. Xác định rõ mục tiêu này, toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế huyện không ngừng phấn đấu vươn lên đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà nói chung và cuộc sống của mỗi người dân nói riêng.

KẾT QUẢ THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ 2008 - 2017

                 ĐVT: Triệu đồng

TT

Năm

Dự toán

Thực hiện

% Dự toán

% so cùng kỳ

1

2008

6.577

9.842

149,6

2

2009

9.305

13.211

142,0

134,2

3

2010

12.353

24.270

196,5

183,7

4

2011

24.469

22.950

93,8

94,6

5

2012

25.066

25.528

101,8

111,2

6

2013

22.005

26.082

118,5

102,2

7

2014

21.919

34.488

157,3

132,2

8

2015

29.737

48.349

162,6

140,2

9

2016

47.424

54.736

115,4

113,2

10

2017

47.561

81.329

171,0

168,2

 

KẾT QUẢ THU NSNN DO HUYỆN QUẢN LÝ TỪ 2008 - 2017

               ĐVT: Triệu đồng

TT

Năm

Dự toán

Thực hiện

% dự toán

% so cùng kỳ

1

2008

1.832,8

2.256

123,1

2

2009

1.040,0

2.651

254,9

117,5

3

2010

1.695,0

3.679

217,1

138,8

4

2011

2.220,0

6.793

306,0

184,6

5

2012

3.811,0

7.395

194,1

108,9

6

2013

5.350,0

12.213

228,3

165,1

7

2014

9.330,0

13.346

143,0

109,3

8

2015

11.010,0

12.262

111,4

91,9

9

2016

12.900,0

14.726

114,2

120,1

10

2017

11.670,0

23.561

202,0

160,0


Tác giả: Chi Cục thuế huyện Nông Sơn

Nguồn tin: Trích từ tập san: "Nông Sơn - tự hào vững bước đi lên"


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)