Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Đất và Người Nông Sơn

NÔNG SƠN VỚI PHONG TRÀO NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI

Ngày đăng: 14:27 | 09/08 Lượt xem: 789

Qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, giai cấp nông dân Việt Nam là lực lượng đông đảo, hùng hậu nhất, đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử chói lọi của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Đảng ta luôn tự hào và khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của giai cấp nông dân trong các thời kỳ cách mạng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, giai cấp nông dân bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh khai hoang, phục hóa, nông nghiệp nước nhà phát triển đi lên.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nông dân là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, tạo nên bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Thành tựu của nền nông nghiệp đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực, giữ vững ổn định an ninh nông thôn.

Khi chia tách và thành lập huyện mới Nông Sơn vào tháng 6/2008, Đảng bộ và nhân dân huyện phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như thiên tai, lũ lụt, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất còn nhiều yếu kém, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao 66,88% (năm 2008), nông nghiệp là ngành sản xuất chính với dân số trong độ tuổi lao động là 14.235 người nhưng còn manh mún, nhỏ lẻ, năng suất lao động thấp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch chưa phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Xuất phát từ thực trạng đó vấn đề đặt ra với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà phải tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Cũng tại thời điểm năm 2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Nghị quyết được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã thực sự trở thành nguồn động lực quan trọng cho những người làm công tác nông nghiệp, nông dân, đặc biệt là những người nông dân trực tiếp sản xuất, tác động mạnh mẽ và tích cực đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Sau khi có Nghị quyết 26-NQ/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 673-QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020”.

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Hội Nông dân huyện đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (NDTĐSXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chỉ đạo các cơ sở hội tiến hành tổng kết phong trào, rút kinh nghiệm thực tiễn, đề ra giải pháp thực hiện. Năm 2009 có 1.219 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) các cấp, năm 2010 có 1009 hộ với tổng nguồn vốn được huy động  là 1,39 tỷ đồng đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất với 10 trang trại phát triển trồng rừng, chăn nuôi gà, vịt, heo, bò, dê, cá nước ngọt,… đã giải quyết việc làm tại chỗ cho 800 người có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả như hộ ông Nguyễn Bảy, Võ Hai ở xã Quế Trung, Nguyễn Đình Lại ở xã Sơn Viên, Võ Thanh An xã Quế Lộc, Phạm Tuấn Kiệt xã Quế Lâm,… có lợi nhuận từ 50- 200 triệu đồng/năm. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn cho nông dân để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời huy động các nguồn vốn trong hội viên nông dân và các nguồn vốn khác với 56.161.000 đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân do hội viên nông dân đóng góp, 29.189.000.000 đồng tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho nông dân vay phát triển sản xuất từ năm 2009- 2011 đã giúp cho 200 hộ nông dân thoát nghèo vươn lên khá giàu, đời sống của nông dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Phong trào NDTĐSXKDG đã thấm sâu vào trong đại bộ phận nông dân, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Năm 2012, nhiều nguồn vốn được đầu tư từ ngân sách nhà nước và huy động trong nông dân với số tiền trên 41 tỷ đồng cho 2.400 hộ nông dân vay vốn. Số hộ đăng ký đạt danh hiệu NDSXKDG ngày càng tăng, năm 2012 có 1.337 hộ đăng ký, năm 2014 có 4014 hộ đăng ký. Số hộ đạt danh hiệu NDSXKDG cũng tăng, năm 2012 có 167 hộ cấp huyện, 38 hộ cấp tỉnh đến năm 2014 có 217 hộ đạt cấp huyện, 57 hộ đạt cấp tỉnh và hàng ngàn hộ đạt danh hiệu NDSXKDG cấp xã. Điều này cho thấy phong trào nông dân từng bước được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị.

Ông Phạm Đình Tư với mô hình chăn nuôi lợn khép kín
Ông Phạm Đình Tư với mô hình chăn nuôi lợn khép kín

Để nông dân nắm bắt được kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, hằng năm, Hội Nông dân chủ động xây dựng kế hoạch liên tịch với ngành Nông nghiệp tổ chức từ 30-40 lớp tập huấn sản xuất và mở được 04- 06 lớp dạy nghề cho nông dân như: Trồng nấm rơm, trồng rau sạch, trồng tiêu, nuôi lợn, nuôi gà, nấu ăn,… đã thu hút từ 500- 700 hội viên nông dân tham gia. Từ đó tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Đây cũng là điều kiện để hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức và hoạt động của Hội, số lượng hội viên ngày càng tăng.

Quỹ Hỗ trợ nông dân được vận động từ hội viên ngày càng tăng từ 69.316.000 đồng năm 2014, đến năm 2018 tăng lên 501.700.000 đồng. Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội từ 39 tỷ đồng năm 2014, đến năm 2018 là 52 tỷ đồng; nguồn vốn vay từ Ngân hàng NN&PTNT đến nay là 110 tỷ đồng; các nguồn vốn đầu tư khác từ các tổ chức phi chính phủ đã hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu vốn cho nông dân phát triển sản xuất nên có nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả cao như mô hình chăn nuôi lợn khép kín, an toàn thực phẩm của ông Phạm Đình Tư ở thôn Ninh Khánh 1, xã Quế Ninh; mô hình chăn nuôi bò kết hợp trồng rừng của ông Trần Văn Ga ở thôn Nông Sơn, xã Quế Trung; mô hình vườn ươm các loại cây lâm nghiệp của ông Nguyễn Đình Tiến ở thôn Tân Phong, xã Quế Lộc; mô hình trồng nấm Bào Ngư, nấm mèo, của ông Nguyễn Phước Cương ở thôn Trung Viên, xã Quế Trung và ông Phan Minh Hoàng ở thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc; mô hình chăn nuôi gà ta an toàn sạch bệnh của ông Phan Cảnh Bông ở thôn Trung Yên, xã Sơn Viên và ông Lê Xuân Diệu ở thôn Xuân Hòa 2, xã Phước Ninh,… Các mô hình sản xuất đem lại hiệu cao ở các địa phương đã giúp cho hàng ngàn lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Phong trào NDTĐSXKDG đã góp phần tích cực, tác động mạnh mẽ vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ nông dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, tiền của, ngày công,… để mở đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, làm cho nông thôn ngày càng thay da đổi thịt.

Với phong trào này, nông dân Nông Sơn ngày càng làm ăn khấm khá, số hộ khá, giàu ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 18,04%. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Những người đã đi xa cách đây khoảng 10 năm, nay có dịp trở về thăm quê hương Nông Sơn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và bùi ngùi, xúc động trước những đổi thay về mọi mặt của một đơn vị hành chính mới. Người dân Nông Sơn bây giờ ai ai cũng có lòng tự hào và phấn khởi với những thành quả sau 10 năm xây dựng và trưởng thành.


Tác giả: Trần Nhượt - Chủ tịch Hội Nông dân

Nguồn tin: Trích từ tập san: "Nông Sơn - tự hào vững bước đi lên"


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)