Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Đất và Người Nông Sơn

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HUYỆN NÔNG SƠN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Ngày đăng: 15:04 | 19/07 Lượt xem: 1581

Từ một huyện với muôn vàn khó khăn trong buổi đầu mới thành lập, đến nay, sau 10 năm chia tách, huyện Nông Sơn đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận và đang tiếp tục trên đà phát triển. Có được những thành quả ấy, công tác bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn tổ chức bộ máy cũng đã góp một phần không nhỏ.

Huyện ủy Nông Sơn mở lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng
Huyện ủy Nông Sơn mở lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng

Vượt qua thử thách

Tiếp nhận và kế thừa một phần về cơ sở vật chất, nhân sự từ huyện Quế Sơn cũ, tuy nhiên hoàn cảnh thực tế của huyện Nông Sơn khi mới thành lập theo Nghị định số: 42/2008/NĐ-CP, ngày 08/4/2008 của Chính phủ gặp phải vô vàn khó khăn và thử thách, nhất là về công tác cán bộ.

Do chưa chuẩn bị sẵn đội ngũ cán bộ cho một đơn vị hành chính cấp huyện, nên khi chia tách, huyện Quế Sơn chỉ chia sẻ cho huyện Nông Sơn được 69 cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động để bố trí cho các cơ quan trong hệ thống chính trị huyện (không tính số biên chế sự nghiệp của ngành giáo dục và y tế). Trong khi đó, hầu hết đội ngũ cán bộ xã lúc này mới có trình độ THPT, chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nên không thể điều động, bố trí lên công tác tại huyện. Vì vậy, đội ngũ cán bộ huyện thiếu hụt nghiêm trọng, có những phòng, ban chỉ từ 1- 2 người. Mặt khác, các xã của huyện Nông Sơn cũng thực hiện việc chia tách, cần một số lượng lớn cán bộ để ổn định tổ chức bộ máy của xã. 

Trước thực tế đó, để có đội ngũ cán bộ giải quyết công việc, Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trương xét tuyển, điều động một số viên chức từ ngành Giáo dục sang để bổ sung nguồn cán bộ cho các cơ quan của huyện; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin cơ chế hạ thấp tiêu chuẩn đầu vào, để tạo điều kiện cho con em người địa phương vào hợp đồng lao động tại các cơ quan cấp huyện và xã. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ của huyện và xã dần được ổn định, đáp ứng về mặt số lượng để giải quyết công việc.

Tuy nhiên, giải pháp tình thế đó cũng đặt ra nhiều vấn đề thách thức là: Trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức quá thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh. Theo số liệu tính đến tháng 7/2009, cấp huyện có 72 biên chế và 63 hợp đồng chờ thi công chức, trong đó hơn 50% là tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Trong tổng số 245 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã thì có tới 32 người chưa tốt nghiệp THPT, chiếm lệ 13,7%; chỉ có 14 người có trình độ chuyên môn đại học, tỷ lệ 5,7%; số có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng 109 người, tỷ lệ 44,5%; chưa qua đào tạo chuyên môn là 122 người, chiếm tỷ lệ 49,8%. Về trình độ chính trị: cao cấp chính trị 01 người, tỷ lệ 0,4%; trung cấp 73 người, tỷ lệ 29,8%; chưa qua đào tạo chính trị 171 người, chiếm tỷ lệ 69,8%.

Mặt khác, do yêu cầu tuyển dụng nhiều, nhưng lúc này huyện chưa xây dựng được Đề án vị trí việc làm nên công tác tuyển dụng chỉ đảm bảo về mặt số lượng, chưa chú trọng nhiều đến việc lựa chọn chuyên ngành đào tạo. Chính vì vậy, một số cán bộ làm việc ở vị trí không đúng với chuyên ngành đã được đào tạo ở trường đại học, cao đẳng. Việc này ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công tác của cán bộ, làm cho cán bộ không phát huy được những kỹ năng, kiến thức chuyên môn đã được đào tạo. Đây là những vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi cần phải tập trung tháo gỡ nếu không muốn Nông Sơn ngày càng tụt hậu hơn so với các huyện bạn.

Xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận rõ những hạn chế của đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với mục tiêu chuẩn hóa cán bộ về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, gắn bó mật thiết với nhân dân; đồng thời bám sát các chương trình đào tạo của tỉnh, tranh thủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong và ngoài tỉnh để đưa cán bộ đi học cho đạt chuẩn theo quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 62 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 10 cán bộ đi đào tạo cử nhân chính trị tại Hà Nội, 13 cán bộ đi đào tạo chuyên môn sau đại học, 57 cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị; mở được 02 lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện với 201 học viên, mở 4 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 312 học viên; mở 11 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 1048 học viên và mở 9 lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới với 713 học viên.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các cơ quan liên quan tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập bồi dưỡng về chính trị, cung cấp thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng,… cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhằm giúp cho đội ngũ này nắm chắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, các cơ quan trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của huyện, cụ thể là Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ bản đạt các yêu cầu đề ra của công tác cán bộ trong tình hình mới. Các cấp ủy cơ sở cũng đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo trong công tác cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn tổ chức bộ máy; cùng với đó là sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ. Do đó, các chức danh cán bộ nhanh chóng được kiện toàn, củng cố, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tính đến thời điểm hiện nay, đội ngũ cán bộ cấp huyện có 174 người, trong đó có trình độ đại học trở lên 167 người, chiếm tỷ lệ 95,9%, đặc biệt có 11 người đã tốt nghiệp sau đại học. Số lãnh đạo trưởng, phó phòng cấp huyện có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở chiếm tỷ lệ 93,7%. Đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có 256 người, trong đó trình độ từ trung cấp chuyên môn trở lên là 195 người, chiếm tỷ 76,2%; số có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên 202 người, tỷ lệ 82,5%.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn thực hiện tốt việc lựa chọn 14 ứng viên để đưa đi đào tạo theo Đề án 500 của tỉnh. Đến nay, các cán bộ này được xét tuyển vào công chức hoặc giới thiệu ứng cử các chức danh chuyên trách của xã. Qua thực tiễn công tác, đội ngũ này đã phát huy được những kiến thức đã học, nhiệt tình, năng nỗ trong công việc,… đảm bảo được các yêu cầu để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tương lai.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy

Xác định quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn liền với hoàn thiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về lập trường, quan điểm, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa. Khắc phục tình trạng hụt hẫng, chắp vá khi có nhu cầu sử dụng cán bộ; thực hiện tốt việc đề bạt, bố trí cán bộ đảm bảo tính kế thừa và hài hòa các độ tuổi, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Đồng thời, phát hiện và kịp thời bố trí những cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao vào phụ trách những khâu trọng yếu đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, ổn định về chính trị của huyện. Trong đó, chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020, cán bộ cấp xã của huyện Nông Sơn sẽ có 90% trở lên đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị và 90% đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên. Đối với cán bộ cấp huyện, phấn đấu 100% đạt trình độ đại học chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị và 10% đạt trình độ chuyên môn sau đại học.

Để đạt được những mục tiêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đặt quyết tâm tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 37- KL/TW, ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương 9 khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020” và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, trong đó trọng tâm là bám sát Kế hoạch số 21-KH/HU, ngày 16/9/2016 của Huyện ủy để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016- 2020 và định hướng đến năm 2025. Tổ chức thực hiện có nền nếp, đồng bộ, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo việc bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, trong đó đặc biệt chú ý đến việc thực hành, cung cấp các kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; lấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo quan trọng, để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảm bảo tính dân chủ, công bằng, khách quan, đúng người, đúng việc. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ có biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Quan tâm hơn nữa công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn chức danh, không xem xét đối với những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn. Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải được thảo luận, bàn bạc dân chủ trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và cơ quan, đơn vị để tránh trường hợp độc đoán và yếu tố người thân, người nhà trong công tác cán bộ.

Định hướng cho tương lai

Với những thành tựu đạt được trong chặng đường mười năm qua, huyện Nông Sơn tiếp tục trên đà phát triển và hội nhập, đang bước vào chặng đường mới với những định hướng mới, nhiệm vụ và mục tiêu  mới. Vì thế, công tác tổ chức cán bộ cần được nâng lên một tầm cao mới để đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ nào thì phong trào ấy”, đòi hỏi công tác tổ chức cán bộ phải đi tiên phong, tạo dựng và đặt nền móng, tiền đề cho sự đổi mới, phát triển và hội nhập. Để đáp ứng được điều đó, những người làm công tác cán bộ cần nhận thức sâu sắc hơn trọng trách trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tự nâng tầm bản thân, để tự tin đảm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất.

Khát vọng về một Nông Sơn đổi mới, những tiềm năng về du lịch của làng trái cây Đại Bình, suối nước nóng Sơn Viên, Hòn Kẽm- Đá Đừng… có được khơi dậy và phát huy. Nàng công chúa rồi sẽ được đánh thức hay vẫn chìm sâu trong giấc ngủ dài?... Những câu hỏi ấy luôn khiến ta phải đau đáu suy nghĩ.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đã đạt được, nhưng còn đó bao nỗi lo toan, đòi hỏi phải có sự chung tay, góp sức của các thế hệ cán bộ. Trong chặng đường mới, với tinh thần cầu thị, liên tục đổi mới và sáng tạo, Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ vọng công tác tổ chức cán bộ có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn để tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương Nông Sơn ngày càng giàu đẹp.

Tác giả: Đỗ Đức Huynh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Nguồn tin: Trích từ tập san: "Nông Sơn - tự hào vững bước đi lên"


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)