Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Đất và Người Nông Sơn

10 NĂM XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Ở HUYỆN NÔNG SƠN

Ngày đăng: 8:13 | 29/06 Lượt xem: 1293

Sau 10 năm nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn trong buổi đầu thành lập, đến nay huyện Nông Sơn như được khoác lên mình một chiếc áo mới, đẹp đẽ và tươi tắn hơn, bộ mặt nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn trong những năm qua đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đặc biệt tập trung chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để phát huy vai trò của tập thể và cá nhân người đứng đầu từng tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ, đưa huyện Nông Sơn phát triển toàn diện.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 21/5/2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam công bố Quyết định số 687/QĐ-TU về thành lập Đảng bộ huyện Nông Sơn. Theo đó, Ban Chấp hành lâm thời gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ 10 đồng chí. Khi thành lập, Đảng bộ huyện Nông Sơn nhận bàn giao từ Đảng bộ huyện Quế Sơn 09 tổ chức cơ sở đảng (gồm 07 đảng bộ xã, 01 đảng bộ doanh nghiệp và Chi bộ Trường Trung học phổ thông Nông Sơn) và 447 đảng viên. Qua từng nhiệm kỳ và hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đề ra nhiều giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW5, TW6, TW7 và của Tỉnh ủy; các chủ trương, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhanh chóng tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển Đảng. Trong đó, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh và sau đó là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Vào thời điểm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy được ban hành, Đảng bộ huyện Nông Sơn có 24 tổ chức cơ sở đảng (TCCS) với 12 đảng bộ và 12 chi bộ, 98 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 1.023 đảng viên. Qua quá trình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU và củng cố, phát triển TCCS đảng và đảng viên. Đến ngày 30/4/2018, Đảng bộ huyện có 51 TCCS đảng (10 đảng bộ và 41 chi bộ), 79 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 1.276 đảng viên.

Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng, số lượng đảng viên phát triển qua các năm đều đạt chỉ tiêu đề ra và chất lượng từng bước được nâng cao. Bên cạnh việc quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt việc sàng lọc đảng viên, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Đến nay, đã xóa tên trong danh sách đảng viên đối với 07 trường hợp do vi phạm trong việc sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí; khai trừ ra khỏi Đảng 01 trường hợp do vi phạm pháp luật; giải quyết cho ra khỏi Đảng 03 trường hợp do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tập trung thực hiện tốt việc kiện toàn, củng cố đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hạn chế tối đa việc sinh hoạt ghép, đặc biệt trong năm 2013 đã xóa được tình trạng thôn trắng đảng viên và tổ chức đảng tại thôn Cấm La, xã Quế Lâm. Đến nay, 39/39 thôn trên địa bàn huyện Nông Sơn có chi bộ độc lập; 16/39 thôn có Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn; số lượng cán bộ thôn là đảng viên cũng được nâng lên đáng kể so với trước đây. Chất lượng hoạt động các chi bộ, của từng TCCS đảng và vai trò của người đứng đầu cũng được phát huy đúng mức, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn; nội dung sinh hoạt ngày càng được đổi mới, phong phú, phù hợp cụ thể với từng loại hình TCCS đảng.

Việc nhất thể hóa một số chức danh nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm thực hiện như: Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại xã Quế Lộc, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và một số chức danh khác cũng đang được tiến hành.

Tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp cũng được quan tâm củng cố và phát triển; nhìn chung sự phối hợp giữa Đảng bộ của doanh nghiệp với Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị doanh nghiệp trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được duy trì tốt; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng và lãnh đạo doanh nghiệp phát triển; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ những năm qua cũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và cách làm, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, không hình thức. Trước khi đánh giá, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung làm tốt việc gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị có biểu hiện nổi cộm như mất đoàn kết nội bộ, mất dân chủ hoặc thực hiện chưa đạt nhiệm vụ chính trị đề ra…; phân công Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên dự chỉ đạo kiểm điểm đối với các TCCS đảng, những trường hợp viết bản kiểm điểm hoặc tổ chức kiểm điểm chưa nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu thì phê bình và yêu cầu viết lại bản kiểm điểm, cho tổ chức kiểm điểm lại một cách nghiêm túc. Cách thức thực hiện đánh giá, xếp loại cũng được đổi mới, là cấp trên đánh giá, xếp loại đối với cấp dưới và cá nhân người đứng đầu cấp ủy; người đứng đầu cấp ủy nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với cấp dưới và đảng viên của đơn vị mình, để phát huy cao vai trò của người đứng đầu. Từ đó kết quả đánh giá cơ bản phản ánh được chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); CBCCVC nhận thấy những ưu điểm của bản thân để tiếp tục phát huy và đề ra các giải pháp, lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế; kết quả đánh giá được lưu trữ vào hồ sơ cán bộ, công chức để làm cơ sở thực hiện các khâu tiếp theo của công tác cán bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được Huyện ủy Nông Sơn tập trung chú trọng. Từ năm 2008 đến nay đã cử đi đào tạo cử nhân chính trị 09 đồng chí (đ/c), cao cấp chính trị 61 đ/c (trong đó xã có 13 đ/c); trung cấp chính trị 329 đ/c (trong đó xã có 164 đ/c); đào tạo chuyên môn: Đại học 90 đ/c (trong đó xã có 66 đ/c), thạc sỹ 14 đ/c (trong đó xã có 05 đ/c). Ngoài ra, một số CBCCVC tự đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn cán bộ. Đến nay, toàn huyện có 432 CBCC. Trong đó, trình độ chuyên môn thạc sỹ là 13 đồng chí; đại học: 339 đồng chí; cao đẳng: 22 đồng chí; trung cấp: 42 đồng chí. Về trình độ chính trị: Cử nhân, cao cấp là 73 đồng chí; trung cấp là 231 đồng chí; sơ cấp là 63 đồng chí. Chất lượng đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng lên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, học tập, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, TCCS đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt, nghiêm túc, ngày càng phát huy hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện để đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng ngày càng đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 05-HD/HU về sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt định kỳ phù hợp theo từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Phát huy tinh thần dân chủ, phê bình và tự phê bình, nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ; đưa việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, gắn với việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tự học tập và soi rọi mình qua 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tập trung kiện toàn, củng cố, xây dựng cấp ủy các cấp đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, chọn người đứng đầu cấp ủy, bí thư chi bộ phải là người thực sự gương mẫu, trung tâm đoàn kết, quy tụ được đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và đảng viên làm công tác Đảng của TCCS đảng và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; qua đó, giúp cho đội ngũ này nắm vững chuyên môn, hình thức, nội dung, nguyên tắc sinh hoạt Đảng và kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh trong công việc, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng và kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua qua kiểm tra, giám sát chỉ ra những hạn chế khuyết điểm để tổ chức đảng và đảng viên khắc phục; xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đến nay, các cấp ủy, chi bộ, UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 lượt tổ chức đảng và 103 lượt đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có 19/20 tổ chức đảng và 103/103 đảng viên có khuyết điểm, sai phạm; xem xét và thi hành kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với 03 lượt tổ chức đảng (khiển trách: 02, cảnh cáo: 01) và 103 lượt đảng viên (khiển trách: 75, cảnh cáo: 24, cách chức: 03, khai trừ: 01). Nhìn chung, việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được thực hiện đảm bảo quy trình, đúng nguyên tắc, hình thức kỷ luật được áp dụng đúng quy định, đảm bảo đúng người, đúng nội dung vi phạm; sau khi nhận quyết định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chấp hành nghiêm, không có đơn khiếu nại kỷ luật.

Huyện ủy ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ huyện, tổ chức thực hiện khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo đúng Quy chế đề ra. Từ năm 2008 đến nay, đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ cho 03 TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) 5 năm liền, tặng bằng khen cho 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt TSVM 5 năm liền và 45 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV) 5 năm liền; Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 22 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt TSVM 3 năm liền, 29 đảng viên đạt HTXSNV 5 năm liền và 109 đảng viên HTXSNV 3 năm liền. Hằng năm, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức tốt việc bình xét để khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định.

Với mục tiêu tạo những chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn phấn đấu đến năm 2020: 100% chi bộ thôn, chi bộ quân sự xã có chi uỷ; 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; 90% trở lên trưởng thôn, công an viên, phó trưởng thôn kiêm thôn đội trưởng là đảng viên; đội ngũ cán bộ thôn nói chung phải là đảng viên; 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được đào tạo đạt chuẩn; trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Nông Sơn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu ở từng tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, coi trọng về chất lượng, chú trọng phát triển đảng trong các lực lượng nòng cốt ở thôn, ở những nơi còn ít đảng viên, nhất là trong doanh nghiệp, những nơi khó khăn trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục xét chọn, cử cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt; tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động cán bộ từ huyện về xã và từ xã lên huyện; tăng cường công tác đánh giá, quy hoạch, bổ sung quy hoạch; xây dựng kế hoạch đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý. Công tác kiểm điểm, đánh giá, bình xét, xếp loại cuối năm phải được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, tránh hình thức. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). 

Thực hiện tốt việc phân công cấp uỷ phụ trách các tổ chức đảng để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chủ chốt của các cấp uỷ phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò giám sát của nhân dân nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng, kịp thời kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm, giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đây là cơ sở quan trọng để kiện toàn bộ máy tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có như vậy, công cuộc đưa huyện Nông Sơn vững bước trên đà phát triển toàn diện mới thực sự có hiệu quả./.


Tác giả: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Nguồn tin: Trích từ tập san: "Nông Sơn - tự hào vững bước đi lên"


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)