Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Giáo dục - Y Tế

Phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ngày đăng: 14:41 | 03/02 Lượt xem: 445

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện,

Kính thưa các đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí!

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2020 và đón Tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Nông Sơn long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025 và trao huy hiệu Đảng đợt 3/2/2020. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi gửi tới các đại biểu khách quý, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện và toàn thể các đồng chí tham dự buổi gặp mặt lời chúc mừng năm mới hạnh phúc và thắng lợi.

Kính thưa các đồng chí! Cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của lịch sử, là kết quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Đảng ta ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ, kể từ khi nước ta bị đế quốc xâm lược. Từ đây, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

90 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta đã nghiêm túc phê bình, tự sửa chữa khuyết điểm, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thu non sông về một mối; tiếp tục lãnh đạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh to lớn cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân. Chúng ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước, càng khẳng định rằng, chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam; là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho dân tộc ta được độc lập, tự do thực sự, đất nước ta phát triển phồn vinh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 90 năm qua, cùng với cả nước, cả tỉnh các tầng lớp nhân dân huyện Nông Sơn luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ huyện trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nông Sơn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, từ ngày thành lập huyện năm 2008 đến nay, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Nông Sơn chúng ta đã thật sự chuyển mình. Kinh tế của huyện luôn tăng trưởng, các nguồn lực luôn được phát huy. Tỉ lệ hộ nghèo còn 10,19% năm 2019. Xây dựng nông thôn mới cũng đạt được những kết quả đáng kể, đến nay tiêu chí bình quân đạt được là hơn 15 tiêu chí, xã Quế Lộc đã đạt chuẩn nông thôn mới, Quế Trung đã đạt 19/19 tiêu chí và đang chờ tỉnh thẩm định; Trung Phước- Quế Trung đã đạt chuẩn đô thị loại V… Nhiều công trình trọng điểm hoàn thành và đưa vào sử dụng; Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, xóa đói giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện; Giáo dục đào tạo, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được thực hiện tốt; Các hoạt động văn hóa- thể thao được duy trì thường xuyên. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân được phát huy, người dân ngày càng đồng thuận cao với Đảng bộ, chính quyền trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hệ thống chính trị huyện luôn được kiện toàn củng cố; nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh chỉ đạo, điều hành. Đến nay toàn Đảng bộ có 49 tổ chức cơ sở đảng với hơn 1300 đảng viên. Hệ thống chính quyền được củng cố thường xuyên theo hướng nâng cao năng lực điều hành, phục vụ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng phát huy được vai trò trong công tác tập hợp, vận động nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển huyện nhà. Năm 2019 Đảng bộ huyện được BTV Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được đó có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đồng thời khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Kính thưa các đồng chí! Trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Nông Sơn sẽ còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng và phát triển huyện, đòi hỏi quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cũng như sự chung sức của các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Trước mắt phải tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015- 2020. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát triển du lịch, thu hút đầu tư phát triển; xây dựng nông thôn mới; giải quyết tốt các vấn đề xã hội như giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; bảo tồn và phát triển văn hóa; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực, liêm chính, sáng tạo, phục vụ nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tự hào, tin yêu của Nhân dân. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), và Chỉ thị số 05-CT/TW, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong huyện phải xây dựng phong cách, tác phong công tác, sinh hoạt; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt BCH Đảng bộ huyện, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động, sản xuất, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Kính thưa các đồng chí! Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ huyện chúng ta tiến hành trao Huy hiệu 50 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí. Tấm Huy hiệu Đảng hôm nay thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng về sự đóng góp đáng kể vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đồng chí cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Đảng ta. Trong những năm qua, dù tuổi tác và sức lực khác nhau, quá trình, địa vị công tác, vị trí xã hội, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng các đồng chí đã chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng xây dựng Đảng bộ huyện không ngừng phát triển, trong sạch, vững mạnh. Các đồng chí sẽ là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay; là tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi xin chúc mừng các đồng chí vinh dự được đón nhận tấm Huy hiệu Đảng cao quý nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xin được chúc mừng các đơn vị, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi việc làm, mỗi hành động của các đồng chí một câu chuyện đẹp, những việc làm bình dị mà cao quý, về ý chí và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, về lòng nhân ái, yêu thương con người, không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Các đồng chí, các bác, các anh chị là minh chứng sống động, khẳng định đầy sức thuyết phục cho tính hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Huyện ủy đã chỉ đạo trong thời gian qua. Hy vọng rằng trong thời gian đến sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05 góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển huyện nhà.

Kính thưa các đồng chí! Nhân ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, BTV Huyện ủy có mời đến dự buổi gặp mặt các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban CTMT của 29 thôn trên địa bàn huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo các tổ chức hội quần chúng cấp huyện và các đồng chí nguyên là cán bộ bán chuyên trách cấp xã thôi công tác do sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần NQ 18 của BCH Trung ương khóa XII và Nghị định 34 của Chính phủ.

Ban Thường vụ Huyện ủy xin được biểu dương và cám ơn những cố gắng nỗ lực của đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban CTMT trên địa bàn huyện, đồng thời cũng xin được chia sẻ với những khó khăn, vất vả, áp lực của các đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ. Làm cán bộ thôn, việc gì cũng đến tay, bất kể ngày đêm, từ việc cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy, chính quyền đến tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện các phong trào hoặc tham gia giải quyết những mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư... Các đồng chí đã không làm việc vì lợi lộc, thậm chí có đồng chí tuổi đã cao, sức khỏe có hạn nhưng đã hết lòng vì công việc, nhiệm vụ, vì đảng viên và nhân dân tín nhiệm- Còn được tín nhiệm thì còn gắng sức. Xin được tri ân và cám ơn những đóng góp hết sức quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo các tổ chức Hội quần chúng cấp huyện, cấp xã, các đồng chí cán bộ bán chuyên trách cấp xã cho sự phát triển chung của địa phương trong những năm qua. Do sự sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn theo sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nên các đồng chí đã đồng thuận với chủ trương chung và đồng tình thôi công tác. Mong muốn các đồng chí tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của huyện nhà trong thời gian đến.

Kính thưa các đồng chí! Một mùa xuân mới, một năm mới đang về. Vào thời khắc rất ý nghĩa này, tôi xin trân trọng chúc toàn thể các đồng chí đón Tết cổ truyền Canh Tý vui tươi, nghĩa tình. Trân trọng chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành tích trong năm mới- xuân mới 2020. Xin chân thành cám ơn!

*Trích nguyên văn

Nguồn tin: huyện Nông Sơn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)