Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Giáo dục - Y Tế

Nông Sơn: bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Ngày đăng: 16:57 | 13/08 Lượt xem: 772

Nông Sơn: bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Ngày 13.8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bồi dưỡng chính trị hè năm 2019  cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện.
Qua 2 ngày, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mẫu giáo, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở , Trung học cơ sở  trên địa bàn huyện được báo cáo viên triển khai những  nội dung như: Học tập, quán triệt nội dung cốt lõi Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “ Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.  Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tình hình thế giới, khu vực, trong nước nổi bật thời gian gần đây.
Qua đó, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của một số nghị quyết, kết luận của Đảng, qua đó nâng cao nhận thức; củng cố niềm tin, phát huy tính năng động, sáng tạo vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: Thu Phương


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)