Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Tin Nông Sơn

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày đăng: 14:18 | 25/01 Lượt xem: 128

Thực hiện Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021; ngày 19/01/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Thực hiện quản trị nhà nước theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Duy trì thứ hạng của huyện đối với Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Tiếp tục xác định “người dân và doanh nghiệp” là đối tượng phục vụ của chính quyền các cấp và “sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu chủ yếu gồm: 100% văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành hoặc trình HĐND huyện ban hành được đảm bảo kịp thời, đồng bộ, đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, không trái với văn bản cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của huyện; cũng như công tác theo dõi, rà soát và kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 100% thủ tục hành chính và các dịch vụ công được rà soát, cập nhật, công bố, công khai kịp thời tại nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, cổng thông tin điện tử huyện và của cơ quan, đơn vị, địa phương. 98% số hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đạt trên 90%. 100% các cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; 100% cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý (dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ) được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. Phấn đấu 100% cán bộ cấp xã đạt chuẩn theo quy định; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tại cơ quan, đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cùng với đó, đổi mới các hình thức tuyên truyền; tăng cường các hình thức thông tin, tương tác với người dân, chú trọng tuyên truyền về những giải pháp, lợi ích mà chính quyền cung cấp cho người dân, tổ chức. Kịp thời khen thưởng, nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác cải cách hành chính. Chú trọng công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức./.

Nguồn tin: Phòng Nội vụ huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)