Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Tin Nông Sơn

Nông Sơn lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND huyện bầu

Ngày đăng: 15:04 | 21/12 Lượt xem: 919

Nông Sơn lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND huyện bầu

Ngày 21.12,  Ngày thứ hai của kỳ họp thứ 9, các đại biểu HĐND huyện Nông Sơn khoá XI đã lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND huyện bầu theo hình thức bỏ phiếu kín với ba mức độ “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”.

          Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

          1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó CT HĐND huyện

Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu, chiếm 66,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 3,7% tổng số đại biểu HĐND

          2. Bà Tào Thị Tố Điểm, Phó Chủ tịch HĐND

Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu, chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu, chiếm 18,5% tổng số đại biểu HĐND

          3. Ông Ngô Văn Sỹ

Số phiếu Tín nhiệm cao: 17 phiếu, chiếm 63% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu, chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 3,7% tổng số đại biểu HĐND

          4. Ông Bùi Xuân Trung

Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu, chiếm 51,9% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm 40,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 7,4% tổng số đại biểu HĐND

          5. Ông Lê Ngọc Trung

Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu, chiếm 88,9% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu, chiếm 7,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 3,7% tổng số đại biểu HĐND

          6. Ông Nguyễn Chí Tùng

Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu, chiếm 55,6% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, chiếm 37% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 7,4% tổng số đại biểu HĐND

          7. Ông Nguyễn Thanh Anh

Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu, chiếm 37% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu, chiếm 63% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

          8. Ông Đỗ Đình Hà

Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu, chiếm 66,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu, chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

          9. Ông Lê Hữu Hiền

Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu, chiếm 77,8% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu, chiếm 22,2% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

          10. Ông Nguyễn Xuân Hồng

Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu, chiếm 44,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 7,4% tổng số đại biểu HĐND

          11. Ông Phan Đường

Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu, chiếm 44,4% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 7,4% tổng số đại biểu HĐND

          12. Ông Nguyễn Chí Thanh

Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu, chiếm 66,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu, chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND

          13. Ông Trần Thiện Thắng

Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu, chiếm 55,6% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm 40,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 3,7% tổng số đại biểu HĐND

          14. Ông Trần Hữu Tuấn

Số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu, chiếm 55,6% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm 40,7% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 3,7% tổng số đại biểu HĐND

          15. Ông Trương Ngọc Vũ

Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu, chiếm 37% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu, chiếm 59,3% tổng số đại biểu HĐND

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 3,7% tổng số đại biểu HĐND

          Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: Thu Phương


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)